Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Pracownicy Niepedagogiczni serdecznie zapraszają na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021, które odbędzie się 1 września 2020 r.(wtorek) na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej (gdy będzie padał deszcz) wg harmonogramu:
 
-9:00 klasy 0-III 
-9:45 klasy IV-VIII 
 
Mając na uwadze bezpieczeństwo, rodzice (max. 1 opiekun z uczniem) i uczniowie proszeni są o zakrycie nosa i ust (np. nałożenie maseczek/ przyłbic) lub zachowanie 1,5 m odstępów, na czas krótkiego apelu.
 
Podczas spotkań z wychowawcami, w salach( w klasach uczniowie nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust) przekazane zostaną ważne informacje dotyczące organizacji nauki oraz procedur obowiązujących w szkole.
 
Na terenie szkoły obowiązują wytyczne GIS, MEN, MZ.
Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, gdyż będziemy uaktualniać informacje zgodnie z kolejnymi wytycznymi.
 
 

Bezpieczny powrót do szkoły

 

 Drodzy Rodzice oraz Uczniowie przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkoły. Prosimy o zapoznanie się z materiałami. Życzymy udanej końcówki wakacji i do zobaczenia 1 września!

 

Bezpieczny powrót 

Dni adaptacyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które od 1 września 2020 roku rozpoczną edukację w naszej szkole,  na zajęcia adaptacyjne :

-25 i 26 sierpnia w godzinach 10.00-12.00-  uczniowie klasy pierwszej

-27 i 28 sierpnia w godzinach 10:00-12.00- uczniowie zerówki.

 

O szczegółach dni adaptacyjnych powiadomią Państwa wychowawcy klas.

 

dni adapt

 

Wyprawka dla klasy ,,0” na Rok Szkolny 2020/2021

 

 • Pakiet ,,Olek i Ada na szlaku przygód” Poziom B+ ( sześciolatek), wydawnictwo MAC.

Pakiet zawiera: książkę, karty pracy cz. 1-5 oraz  wyprawkę plastyczną.

 • Książka do religii ,, Z Panem Jezusem”, autor: B. Śmigiera, A. Rayzacher- Majewska, Wydawnictwo Katechetyczne;
 • Książka do Języka angielskiego ,,Bugs Team Starter”- Karty Pracy;
 • blok techniczny z kolorowymi kartkami a3 – 1 sztuka;
 • blok techniczny z białymi kartkami a4- 1 sztuka
 • blok rysunkowy z kolorowymi kartkami a4- 1 sztuka;
 • ryza papieru;
 • wycinanki;
 • w piórniku: ołówek, gumka, temperówka, nożyczki z zaokrąglonymi końcami, kredki ołówkowe dobrze kolorujące;
 • farby plakatowe- 12 kolorów;
 • pędzle- cienki i gruby;
 • plastelina;
 • 2 teczki z gumką na prace plastyczne;
 • klej w sztyfcie;
 • ręcznik papierowy- 1 sztuka/semestr;
 • pudełko chusteczek- 1 opakowanie/semestr;
 • strój gimnastyczny w podpisanym worku ( biała koszulka, ciemne spodenki);
 • obuwie na zmianę;

 

Bardzo proszę o podpisanie wszystkich rzeczy w widocznym miejscu.

zerówka

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

dzieci

 • PODRĘCZNIKI:

- komplet książek do nauczania zintegrowanego oraz do języka angielskiego- dzieci otrzymają w szkole

- trzeba dokupić: Podręcznik do nauczania religii w klasie 1 Wydawnictwo Katechetyczne „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” ( nowa podstawa programowa)

 

 • POZOSTAŁE:

-papier ksero ( ryza)

-zeszyty 16 kartkowe: 3 w cienkie linie ( czerwone i niebieskie), 4 w kratkę ( do religii, angielskiego, matematyki i do korespondencji)

-2 ołówki

-temperówka

-gumka

- klej w sztyfcie

- nożyczki z zaokrąglonymi końcami

- kredki ołówkowe i świecowe

- farby plakatowe i 2 pędzle o różnej grubości

- blok rysunkowy kolorowy

-blok techniczny biały i kolorowy

- bibuła ( 3 dowolne kolory)

- plastelina

- dzwonki ( tzw. cymbałki)

-3 teczki ( na prace plastyczne, sprawdziany, karty pracy)

- strój gimnastyczny ( ciemne spodenki, biała koszulka, buty sportowe najlepiej na białej podeszwie, mogą być te, w których dziecko będzie chodzić w szkole, worek na strój)

 

Drodzy  Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

W_1

Harmonogram zakończenia roku szkolnego

Miodowe i kolorowe kwiaty na rabaty.

kwiaty_2Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie stworzonym przez koleżankę z klasy V Marcelinę Sujkę. Cel akcji: Zagospodarowanie kwietników szkolnych poprzez obsadzenie ich roślinami miododajnymi i nie tylko. Akcja motywuje do pogłębienia wiedzy o roślinach miododajnych i innych oraz ich wpływie na czystość powietrza i życie owadów. Celem akcji jest również stworzenie miejsca przyjaznego uczniom jak i pszczołom, które będzie zdobić i pięknie prezentować się na szkolnym terenie. Na zakończenie projektu (po powrocie do szkoły) dzieci wspólnie wykonają i zamontują w kwietnikach domki dla pszczół i innych owadów. Dziękujemy uczniom i rodzicom za piękne rośliny.

Zobacz galerię

Podziękowanie

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Pod tym linkiem znajdą Państwo nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Rekrutacja1

Rekrutacja Kętrzyn

SZANOWNI RODZICE

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Dobrym Mieście obowiązkowe zajęcia lekcyjne w klasach I-VIII odbywają się online zgodnie z dotychczasowym planem.

Od 25 maja 2020 r. :

Uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zostają przyjęci uczniowie z klas I - III, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki w związku z wykonywaną pracą zawodową.

Wszyscy rodzice lub opiekunowie prawni, których dzieci będą brały udział w opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych podpisują „Oświadczenie COVID – 19” dostępne na  stronie szkoły: www.sp1dm.pl w zakładce ZDALNE NAUCZANIE lub niżej.

Uczniowie klas VIII mają możliwość udziału w konsultacjach, które będą odbywały się według harmonogramu.
Wszyscy rodzice lub opiekunowie prawni, których dzieci będą brały udział w konsultacjach, podpisują „ Kartę zgłoszenia ucznia na konsultacje” dostępną na  stronie szkoły: www.sp1dm.pl w zakładce ZDALNE NAUCZANIE lub niżej.

Od 1 czerwca 2020 r:

Możliwość uczestniczenia w konsultacjach będą mieli również uczniowie klas IV,V,VI,VII według harmonogramu.

Każdy rodzic lub opiekun prawny oraz uczeń musi zapoznać się z „Procedurami organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III oraz konsultacji dla uczniów klas I - VIII i zajęć specjalistycznych z uczniami posiadającymi orzeczenie w związku z występowaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Dobrym Mieście, które dostępne są na stronie szkoły: www.sp1dm.pl w zakładce ZDALNE NAUCZANIE lub niżej.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie mają możliwości pobrania i wydrukowania „Oświadczenia COVID-19” lub „Karty zgłoszenia ucznia na konsultacje” mogą wypełnić je na terenie szkoły w „Bezpiecznej strefie”.

ZAŁĄCZNIKI:

Procedury organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Oświadczenie rodzica covid19

Karta zgłoszenia ucznia na konsultacje

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - HARMONOGRAM

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - WYTYCZNE

ZWYKLI - NIEZWYKLI BOHATEROWIE

zwykli-niezwykli_15Uczniowie klas IV-VII wykonali kartki z życzeniami i podziękowaniami dla zwykłych-niezwykłych bohaterów. W ten sposób wyrazili podziękowanie za trudną pracę dla lekarzy, pielęgniarek i wszystkich osób, które dbają o nasze zdrowie. Cenią też bardzo osoby pracujące w marketach, osiedlowych spożywczakach albo ulubionych warzywniakach, kierowców, piekarzy…. Wszystkie te osoby jak lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni są na pierwszej linii walki z koronawirusem.
Choć jak wszyscy boją się o zdrowie swoje i bliskich, to jednak nie porzucili miejsc pracy.

Dziękujemy!

Zobacz galerię

Drodzy Rodzice

W związku ze zdalnym nauczaniem Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 informuje,
że od 2 kwietnia 2020 r. uruchamia dodatkowy numer telefonu do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
603 928 226
Jolanta Pakisz
Dyrektor Szkoły

Zasady oceniania

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Organizacja nauki w naszej szkole polega na tym, że uczniowie są uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez dziennik elektroniczny Librus ( za pomocą którego będą otrzymywać wszelkie materiały dydaktyczne, informacje) oraz dodatkowo przez pocztę internetową lub komunikatory, dzięki którym uczeń będzie mógł brać udział w lekcjach prowadzonych on-line.
Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach. Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane są taką samą drogą elektroniczną i mogą podlegać ocenianiu, są też dowodem, że uczeń bierze udział w zajęciach.
Uczniowie będą uczyć się wg planu lekcji umieszczonego w Librusie ( wg dotychczasowego rozkładu) W czasie lekcji nauczyciel z danego przedmiotu jest dostępny dla ucznia .

Ocenianie ucznia
Weryfikacja wiedzy, ocenianie:
a. Uczniowie będą oceniani wg szkolnych zasad oceniania zapisanych w statucie.
b. Ze względu na sytuację - zdalne nauczanie wprowadza się następujące modyfikacje.
- ocenianiu podlegają karty pracy, zdjęcia wytworów, wypowiedzi pisemne przesłane przez uczniów do nauczyciela, odpowiedź ustna ucznia w czasie video konferencji.
- nauczyciel ocenia stopień zaangażowania ucznia, staranność pracy.
- nauczyciel nie może postawić oceny niedostatecznej za błędnie wykonaną pracę ucznia z nowego materiału, który uczeń opanowywał samodzielnie.
- jeśli uczeń ma problemy ze zrozumieniem treści nauczyciel ma obowiązek udzielać mu informacji zwrotnych jak może poprawić błędy i dopiero wówczas ocenić jego pracę.
- nauczyciel nie może postawić oceny niedostatecznej za niedostarczenie pracy przez ucznia, zadaniem nauczyciela jest skontaktowanie się z uczniem, mobilizowanie go do pracy i poszukanie sposobu przesłania prac, komunikacji z nauczycielem.
c. Informowanie o postępach i ocenach odbywać się będzie za pomocą dziennika elektronicznego.
Dyrektor ustalił tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas uwzględniając w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia
Nauczyciele pracują każdego dnia wg przyjętego na początku roku szkolnego planu zajęć odbywają się obowiązkowe zajęcia, na których realizują tylko podstawę programową.
Nauczyciel wychowawca koordynuje, zasięga informacji od nauczycieli, uczniów i rodziców na temat obciążenia ucznia obowiązkami szkolnymi.
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
Nauczyciele pracują każdego dnia wg planu tygodniowego rozkładu zajęć, co zapewni zróżnicowanie.
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
Nauczyciele mogą pracować z uczniem prowadząc video konferencje lub przesyłając zadania do wykonania, jednak zajęcia nie mogą przekraczać 45 minut lekcji.
Zadanie przesłane przez nauczyciela powinno być tak przemyślane, aby uczeń na jego wykonanie nie przeznaczał czasu dłuższego niż godzina lekcyjna.
Dopuszcza się pracę tygodniową do wykonania, którą nauczyciel omawia z uczniami.
Pracując z uczniami nauczyciel ma obowiązek uwzględniać orzeczenia i opinie uczniów z PPP.
Nauczyciel może wymagać od ucznia przesłania pracy za pomocą dowolnych komunikatorów, ale nie częściej niż co drugie zajęcia.
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
Nauczyciele stosują zamiennie ( co drugą lekcję) pracę z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń oraz pracę z komputerem.
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;
Zajęcia w-f, artystyczne i techniczne będą realizowane elastycznie w zależności od inicjatywy nauczyciela i możliwości uczniów. Należy w tym przypadku zmniejszyć zakres wymagań od uczniów, ograniczyć liczbę wysyłanych zadań , wykonanie pracy na ocenę nie powinno być częstsze niż 1x na 2 tygodnie.
Zajęcia z pomocy psychologiczno - pedagogicznej nie mogą polegać na przesyłaniu dodatkowych zadań, lecz rolą nauczyciela powinna polegać na pomocy, motywowaniu i wspieraniu ucznia w trudnej sytuacji.
Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury od 8.00 - 13.00 . Prosimy o ewentualny kontakt telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 8:00 - 13:00 telefon do sekretariatu 616 12 22.
Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (szkolne boiska, sala gimnastyczna).
W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontakt z dyrektorem szkoły Jolanta Pakisz, tel. 535 025 733.
Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie poprzez e-dziennik.

Z poważaniem Dyrektor szkoły

Jolanta Pakisz

Pedagog i psycholog szkolny w e-szkole

Pedagog i psycholog szkolny w sytuacjach trudnych jest dostępny przez konto Librus zarówno dla uczniów jak i rodziców.


Pozdrawiamy
Dorota Mandera

Łukasz Zubkiewicz

Drodzy Rodzice!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.).

W naszej szkole od 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 prowadzi się kształcenie na odległość, rozumiane jako kształcenie z wykorzystaniem metod i technik oraz środków komunikacji, które w procesie edukacji nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

W związku z tym prosimy o systematyczne kontrolowanie dziennika Librus. Nauczyciele są tam do Państwa dyspozycji.


Dyrektor SP 1
Jolanta Pakisz