Kalendarz roku szkolnego

Ocenianie online

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna (zajęcia opiekuńcze w świetlicy*) 23 - 31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe 4 -17 stycznia 2021r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6 kwietnia 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty  25-27 maja 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

(zajęcia opiekuńcze w świetlicy*)

 2 listopada 2020 r.

 

30 kwietnia 2021 r.

4 czerwca 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021r.

 

    *Zajęcia opiekuńcze są realizowane po wcześniejszym zgłoszeniu dziecka do wychowawcy klasy