Skład Rady Rodziców

 

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Przewodnicząca     -          SYLWIA MARCINIAK
Wiceprzewodnicząca -          MARTA ZOFIŃSKA - GŁOWACZ
Sekretarz          -          JOLANTA ŁUKASZEWICZ
Skarbnik           -          EWELINA PACZKOWSKA 
Członek           -          JOANNA MIKUĆ
Członek           -          MIROSŁAW SZYMUKOWICZ
Członek           -          GABRIELA TORHAN
 
 

 

Skład komisji rewizyjnej:

Przewodnicząca     –             Ewelina Sujka
Wiceprzewodnicząca –             Joanna Borejko - Wesołowska
Sekretarz          –            Aneta Czasnojć